De welvaart in ons land behoort tot de hoogste in Europa, we zijn een van de grootste exporteurs van de wereld en maken deel uit de best opgeleide volken ter wereld. Nederlandse ondernemers worden overal geroemd om hun handelsgeest en we staan stevig in de top van innoverende landen.

Maar waar staat de Hilversumse ondernemer?

Gezien de economische groei achter blijft ten opzichte van onze buurlanden, kampt de helft van de Nederlandse ondernemers met financiële problemen, worden er nauwelijks nieuwe banen gecreëerd en stagneren de investeringen. Door gebrek aan visie en daadkracht bij de beleidsbepalers dreigen we de voorsprong die we als Nederland hebben opgebouwd in rap tempo te verliezen. Dat laten we niet gebeuren. We stropen de mouwen op en zorgen ervoor dat het zeker mogelijk is in een neergaande markt groei te creëren, door elkaar te helpen op de punten waar we zwak in zijn. En andere te helpen op onze sterke punten.

En niet te vergeten hebben we een zeer grote kweekvijver aan jong talent, die vol enthousiasme hun nieuwe carrière willen ontplooien.

Ondernemend Hilversum voor en door ondernemers

Ondernemend Hilversum is er voor alle ondernemers. We spreken de taal van de ondernemer, zijn doel- en actiegericht en hebben dezelfde ambitie als onze achterban. Aanpakken!

Participatie
Onze achterban kijkt niet toe maar bepaalt onze agenda. Wij peilen continu de wensen, meningen, uitdagingen van onze deelnemende ondernemers en vertalen die naar concrete actiepunten.

Sector overstijgend
Moderne ondernemers verenigen zich op basis van ambitie, uitdagingen en profielen en niet op basis van regio of sector. Vanuit deze relevantie gaan wij ons in de lobby sterk maken voor onze achterban.

Transparant
Onze organisatie, activiteiten en doelstellingen zijn volledig transparant. We geven op ieder moment openheid in processen, politieke afwegingen, agenda’s en belangen.

Dynamisch
Onze agenda wordt niet bepaald door een bestuur, de politiek of brancheorganisaties maar direct door de deelnemende ondernemers die jongeren willen helpen. Ondernemend Hilversum past zich aan hun wensen aan en handelt daarnaar.

Nieuwentalenten
Graag betrekken wij ook de ondernemers van de toekomst hier bij die vol nieuwe ideeën zitten en opzoek zijn naar de juiste weg, waar ze hun springplank naar het bedrijfsleven kunnen vinden.