Zelf doen of laten doen?

Notuleren

Wij verzorgen al jaren de verslaglegging voor meerdere opdrachtgevers in verschillende branches en kennen de vaktermen. Het uitbesteden van notuleren door bedrijven, stichtingen en verenigingen komt regelmatig voor. De verslaglegging van vergaderingen en bijeenkomsten is een vak apart. Een notulist moet tegelijkertijd luisteren en schrijven. En dat op zo’n manier dat het verslag naderhand voor iedereen helder, duidelijk en ondubbelzinnig is.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Stuur gerust uw wensen naar mail@ondernemendhilversum.nlen wij maken vrijblijvend een kennismakingsafspraak.

De bedrijfsvereniging Ondernemend Wijdemeren heeft Ramona ingeschakeld als secretaresse om al hetgeen besproken tijdens de bestuurs- en ledenvergaderingen vast te leggen. De verslagen die Ramona opstelt zijn duidelijk en foutloos. Naast deze werkzaamheden zet Ramona zich actief in voor de vereniging. Wij, als bestuur kunnen veelal op haar terugvallen als wij zelf het overzicht kwijt raken.

Peter Landwaart

Secretaris, Ondernemend Wijdemeren