Werken conform het kwaliteitssysteem en de veiligheidsnormen?

Projectmanagement ISO & VCA**

Wij verzorgen en begeleiden de gehele certificeringsaanvraag voor uw bedrijf en zijn gespecialiseerd in ISO 9001 + 14001 + VCA**. Veel bedrijven die zich willen certificeren hebben niet de kennis en mankracht beschikbaar om een dergelijk project op te starten. Wij werken met consultants samen die de regel- en wetgeving voor milieu en veilig werken beheersen en de vertaalslag maken naar de werkvloer. Samen zorgen wij voor uw kwaliteitssysteem en de bijbehorende documenten inclusief haalbare planning. Het integreren van deze systemen vraagt souplesse van alle betrokken, omdat er diverse registraties, controles en verbetering moeten worden doorgevoerd. Wij hebben ervaring met het ondersteunen in verandermanagement.

Gespecialiseerd in;

  • Ondersteunen bij aanvragen en volledige coördineren van de ISO & VCA** certificering.
  • Medewerkers en directie instrueren en begeleiden bij het veranderproces.
  • Bewaken en zo nodig verbeteren van het handboek.
  • Registraties bijhouden conform de normen.

 

Ondernemend Hilversum

Eemnesserweg 65
1221 CV  Hilversum
Mobiel: 06-25023103