Zij uw medewerkers zeker van een veilige werkomgeving?

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

De basis voor een arbobeleid is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de arbowet voor ieder bedrijf met personeel. Een goed instrument en kennis van arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een goede RIE.
Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf of organisatie.

Om organisaties in de uitvoering van hun Arbobeleid te ondersteunen, voeren wij RI&E’s uit. Onze insteek hierbij is het schrijven van een praktische rapportage. Deze rapportage:

  • geeft de werkgever inzicht in alle uit het werk voorkomende risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • geeft de werkgever een prioriteitenstelling naar aanleiding van de ernst van de geconstateerde risico’s;
  • geeft zowel de werkgever als werknemers een goed handvat om de arbeidsomstandigheden in de organisatie te verbeteren.

Tijdens de uitvoering van de RI&E kunt u het volgende verwachten:

  • een bedrijfsbezoek door een deskundige adviseur;
  • verschillende interviews met relevante betrokken functionarissen;
  • rondgang over terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken;
  • er wordt een praktische rapportage geschreven door de adviseur, inclusief een voorstel voor een Plan van Aanpak, op maat voor uw bedrijf;

De rapportage geeft een helder beeld van het huidige Arbo-beleid en de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen die op het niveau van functie en werkplek zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Ondernemend Hilversum

Eemnesserweg 65
1221 CV  Hilversum
Mobiel: 06-25023103