Bereik organisatieverbetering en realiseer uw QHSE-doelstellingen

Quality – Health – Safety – Environment

QHSE management

Naast het intensief auditeren, begeleiden wij ook de gehele certificeringsaanvraag en zijn wij gespecialiseerd in: CO2 Prestatieladder + 9001 + 14001. Veel bedrijven die zich willen certificeren hebben niet de kennis en mankracht beschikbaar om een dergelijk project op te starten. Het integreren van deze systemen vraagt souplesse van alle betrokken, omdat er diverse registraties, controles en verbetering moeten worden doorgevoerd. Wij zijn specifiek opgeleid (certificaten en diploma’s opvraagbaar) en hebben ervaring met het ondersteunen in verandermanagement.

Stappenplan naar certificering

 1. Start nul-meting
  Inzicht in verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten.
 2. Managementsysteem
  Opzet en implementatie van een praktisch hanteerbaar, digitaal managementsysteem conform de norm en uw behoeften.
 3. Interne audit
  Toetsing van het managementsysteem aan norm, wet en uw eigen eisen.
  Tevens voorbereiden op de certificatie audit.
 4. Directiebeoordeling
  Beoordeling van de effectiviteit van het managementsysteem door directie of management.
 5. Begeleiding certificering
  Begeleiding bij de externe audit door certificerende instelling.
  Uw organisatie is nu gecertificeerd.
 6. Onderhoud
  Periodiek bijhouden en -werken van het managementsysteem, zodat uw organisatie blijft voldoen aan de eisen vanuit de norm.

Ondernemend Hilversum

Jan van der Heijdenstraat 192P
1221 EN Hilversum
Mobiel: 06-25023103